ΒΕΡΥΚΟΚΑ

Βερύκοκα.

Οι πικοιλίες βερυκοκιές που παράγουμε είναι οι παρακάτω:

 

  • NINFA
  • TYRINTHOS
  • ORANGE RED
  • DIAMANTOPOULOU
  • BEBEKO
  • AURORA
  • EPIDAVROU
  • SUN GIAN


* Οι πικοιλίες είναι ενδεικτικές

Βερύκοκα

 

PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_curl.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_gd2.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_gettext.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_imap.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mysql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_pdo_sqlite.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_sockets.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0 PHP Warning: Unknown(): Unable to load dynamic library 'E:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_sqlite.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0